Cava
Cava Cava
Aktualności - Wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2.

 
"Wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w skali świata: paneli kamiennych/konglomeratowych 3D z funkcją grzewczą lub oświetleniową i kamiennych elewacji
fotowoltaicznych trwale zintegrowanych z powłoką fasady budynku oraz rozszerzenie oferty o usługę „instant manufacturing” w zakresie projektowania, regeneracji i produkcji części do sprzętu rehabilitacyjnego oraz dla branży energetycznej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej"
 
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie na rynek innowacji w zakresie:
 
1. Paneli kamiennych/konglomeratowych 3D z funkcją grzewczą i oświetleniową.
2. Kamiennych elewacji fotowoltaicznych trwale zintegrowane z powłoką fasady budynku.
3. Usługi „instant manufacturing” w zakresie projektowania, regeneracji i produkcji części do sprzętu rehabilitacyjnego oraz dla branży energetycznej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej.
 
W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione nowe urządzenia niezbędne do wdrożenia
projektu.
 
Wartość projektu: 1 079 400,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 485 730,00 zł
Copyright 2012 by Kamieniarstwo Jerzy Adamowicz
blaty kuchenne, parapety, blaty łazienkowe, brodziki prysznicowe, schody granitowe, schody marmurowe, posadzki granitowe, posadzki marmurowe, umywalki granitowe, zlewy granitowe
All right reserved
Cava